Statul va interveni de urgență la Băile Herculane

Ministerul Culturii intenționează să promoveze mai multe acte normative prin care statul să poată interveni în ceea ce privește execuția unor lucrări urgente de intervenție la monumentele istorice, indiferent de litigiile privind situația drepturilor de proprietate, se arată într-un răspuns dat de ministrul Daniel Breaz unei interpelări făcută de deputatul Daniel Gheorghe.

Citește și: Herculane, perla din Banat, o stațiune în care ilegalitatea este la tot pasul (V)

Una dintre stațiunile care vor beneficia cel mai mult de pe urma acestor schimbări legislative va fi Băile Herculane. ”Este binecunoscută și ne îngrijorează starea fizică a monumentelor istorice la nivel național, și în mod special a celor din Băile Herculane, dar această situație se datorează unei stări de fapt asupra căreia Ministerul Culturii și Identității Naționale se află în imposibilitatea de a interveni în mod concret și rapid, din mai multe considerente. Efecturare lucrărilor de conservare, restaurare, reparații curente și întreținere a monumentelor istorice în condițiile legii, sunt atribuții ce revin proprietarilor și titularilor dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra monumentelor istorice, în baza Legii 442 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice – republicată, cu modificările și completările ulterioare. Același cadru legal desemnează obligații ce incumbă autorităților administrației publice locale, acestea având o serie de responsabilități în materie”, se arată în răspunsul ministrului Breaz.

Numărul de imobile clasate ca monumente istorice este ridicat. Lista Monumentelor Istorice, anexă a Ordinului ministrului Culturii nr. 2.829/2015, deține un număr de 832 de monumente istorice clasate numai în județul Caraș-Severin, dintre care multe, fiind ansambluri și situri, conțin centre întregi de localități, străzi sau bulevarde. Lucrările în construcții au costuri general ridicate, cu cu atât mai multe cele în domeniul patrimoniului întrucât acestea pot fi realizate numai de personal specializat. Demersurile legale privind intervențiile asupra monumentelor istorice, cât și execuția lucrărilor în sine, sunt procese lente, anevoioase și care cresc costurile lucrărilor în domeniu datorită exigențelor de protecție a monumentelor istorice. Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac în baza Legii 422 ce impune obținerea avizelor comisiilor de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale sau a serviciilor publice deconcentrate ale ministerului care analizează exclusiv proiecte semnate de specialiști și experți atestați de către minister și care trebuie, după caz, executate de către sau numai cu supravegherea unor persoane atestate la rândul lor de către minister. Aceste exigențe se referă și la imobile aflate în zonele de protecție a monumentelor istorice, și sunt mai stricte când este vorba despre monumente istorice de grupă A, adică de importanță națională și universală. Numărul persoanelor atestate în domeniul monumentelor istorice este de aproximativ 800 în țară. Acest număr cuprinde persoane ultra-specializate în următoarele domenii: restaurare arhitectură, urbanism istoric, studii și cercetări și inventariere monumente istorice, consolidare/restaurare, structuri istorice etc. Ministerul are fonduri limitate pentru efecturarea unor intervenții de conservare-restaurare asupra monumentelor istorice din cauza constrângerilor bugetare și cuprind intervenții și cercetări asupra unui număr restrâns de imobile monumente istorice, iar programul acordă prioritate monumentelor istorice de grupa A, anume de importanță națională sau universală, față de cele de importanță locală sau regională din grupa B.

”Având în vedere că una dintre principalele cauze ale lipsei de preocupare a proprietarilor de monumente istorice în restaurarea acestora se datorează situației litigioase a acestor imobile, ce fac uneori obiectul unor procese în instanțe pe o durată mare de timp, Ministerul Culturii intenționează promovarea unor modificări ale actelor normative în domeniu, ce vor permite intervenția statului și a autorităților publice locale în ce privește execuția unor lucrări urgente de intervenție la monumentele istorice, indiferent de litigiile privind situația drepturilor de proprietate”, susține oficialul Guvernului.

Stațiunea Băile Herculane, cunoscut centru de sănătate datorită apelor sulfuroase, rămână și astăzi cu o imagine extrem de neatrăgătoare turistic, chiar dacă în ultimii ani s-au făcut investiții de zeci de milioane de euro. La o vizită prin localitate, se pot observa impozantele clădiri construite pentru aristocrația Imperiului Austro-Ungar, aflate astăzi într-o situație gravă de paragină. Conform deputatului Daniel Gheorghe, totul se trage de la privatizarea stațiunii din 2008, când Băile Herculane au fost câștigate de Argirom Internațional SA, condusă de Iosif Armaș.

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *