Herculane, stațiunea în care ilegalitatea este la tot pasul (XIV)

În continuarea dezvăluirilor privind seria ilegalităților din staţiunea Băile Herculane, în acest număr vom vorbi despre relația dintre Primăria Băile Herculane și Asociația Locus, asociaţie care a lansat campania de donaţii şi care a iniţiat proiectul Herculane Project, reuşind să mobilizeze societatea civilă şi, astfel, să strângă aproape 50.000 de euro.

Citește și: Herculane, stațiune în care ilegalitatea este la tot pasul (XIII)

Teoretic, trebuia ca în acest număr să relatez despre încercarea ilegală a Primăriei Băile Herculane de a revoca propriile hotărâri privind schimbul cu Valeriu Verbiţchi, dar consider că încercarea tinerilor arhitecți de la Asociația Locus de a salva Băile Neptun este una lăudabilă, chiar dacă potrivit legii patrimoniului, conservarea acestui monument ar fi intrat în sarcina celor de la primăria Băile Herculane.

În acest sens, a fost încheiat un protocol de colaborare între UAT Băile Herculane și Asociația Locus cu privire la punerea în siguranță și a reabilitării monumentului istoric Băile Neptun, înregistrat sub numărul 8779/04.04.2018, aprobat prin HCL numărul 24/ 27.03.2018. Prin acest protocol s-a creat cadrul juridic necesar ce face obiectul protocolului. În baza acestuia, ambele părți s-au angajat să colaboreze în vederea punerii în siguranță, reabilitării, dar și a punerii în valoare a imobilului-construcție monument istoric denumit Băile Neptun.

După strângerea unor fonduri semnificative, în jur de 50.000 de euro, aproximativ 225.000 de lei, provenite din donații, de către Asociația Locus, a intervenit un blocaj cu privire la modul cum ar trebui folosiți acești bani. Astfel, UAT Băile Herculane propune donarea cu sarcini a sumelor colectate de Asociația Locus pentru a fi prinse în capitolul bugetar distinct al UAT Băile Herculane.

După ce UAT Băile Herculane prin primarul Miclău Cristian nu a întreprins absolut niciun demers pentru a asigura protejarea monumentelor publice clasate aflate în domeniul public sau privat al orașului Băile Herculane, nealocând resurse financiare în acest scop, chiar dacă legea 422, articolul 46, aliniatul 1, litera b, îi obliga să aloce resurse, acesta dorește să beneficieze și de banii strânși de acești oameni ce suflet din Asociația Locus. Întrebarea care se pune este de ce dorește primarul din Băile Herculane cu orice preț acești bani?

În adresa 14274/21.08.2019, UAT Băile Herculane, prin marii specialiști, remarcă faptul că asociația non-profit nu poate contracta nici direct, nici în numele UAT lucrări specifice punerii în siguranță a edificiului. Este pentru prima dată când aud, din partea unei autorități publice, că un ONG nu are dreptul să contracteze un serviciu prestat de altă societate. Aici este clar că avem de-a face cu incompetență, dar și cu rea-voință care aduce prejudicii grave patrimoniului național, prin aceste elemente care se numesc funcționari publici!

 

În apărarea celor de la Asociația Locus este chiar litera legii care la art. 129, al.2, lit. e, din Legea Administrației publice locale 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, prevede atribuții exercitate de către consiliul local, respectiv, cooperarea interinstituțională pe plan extern și intern. Conform aceluiași articol la aliniatul (9), în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: a) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.

În adresa către Primăria Băile Herculane cu numărul 4949 din 30.08.2019, Institutul Național al patrimoniului îi amintește primarului Miclău Cristian că acesta a încălcat legea monumentelor istorice, legea 442/2001, care stabilește sarcini ferme primarului, atât ca reprezentant al comunității, cât și ca reprezentant al proprietarului monumentului istoric Băile Neptun.

Și în această speță este interesant de ce, timp de 8 ani, Institutul Național al patrimoniului nu a întreprins nicio acțiune pentru a stopa degradarea acestui monument istoric de o valoare inestimabilă.

Tot această instituție mai precizează că nu există motive pentru amânarea începerii lucrărilor, este vorba despre lucrări avizate, autorizate și pentru a căror punere în practică au fost donate fonduri semnificative prin eforturile Asociației Locus.

În final în această adresă se solicită de urgență declașarea neîntârziată a lucrărilor, în primă urgență, pentru Băile Neptun.

În tot acest context, funcţionarii statului ar trebui să înveţe să nu mai confunde hărnicia cu lăcomia şi hoţia cu isteţimea.

Demeter Ciprian

Va urma.

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *