Herculane, stațiune în care ilegalitatea este la tot pasul (XIII)

În continuarea dezvăluirilor privind seria ilegalităților din staţiunea Băile Herculane, vom vorbi despre Băile Neptun, o construcţie edificată între anii 1883 – 1886 de către Alpar Ignat, la comanda împăratului austriac Franz Josef și care a servit ca baie termală și sulfuroasă, oferind diferite tipuri de tratamente.

 Această clădire a ajuns în proprietatea Primăriei în urma unui schimb efectuat între fosta administraţie locală şi Valeriu Verbiţchi. Acest schimb trebuia perfectat în două etape, conform Hotărârii nr. 177/2011 a Cosiliului Local Băile Herculane, după cum urmează,:

În prima etapă, Primăria trebuia să primească în schimbul terenului de lângă Cazino numai clădirea Băile Neptun, iar în etapa a doua, pentru a intra în proprietatea terenului de sub Băile Neptun, Primăria Băile Herculane trebuia să ofere la schimb un teren aflat sub Pavilionul 5. Cu toate acestea, după perfectarea primei etape, primăria nu a mai demarat formalitățile pentru trecerea terenului de sub Pavilionul 5 din domeniul public în domeniul privat al statului, iar din această cauză schimbul cu terenul de sub Băile Neptun nu s-a mai putut perfecta.

Conform Hotărârii nr.177/2011, Primăria Băile Herculane oferea soților Verbițchi următoarele imobile:

–  terenul de 4002 mp, evidențiat în C.F. 30529 Băile Herculane, aferent Complexului Cazino;

–  terenul de 1313 mp, evidențiat în C.F. 30096 Băile Herculane, aferent Pavilionul 5;

–  terenul de 1800 mp, evidențiat în C.F. 30670  Băile Herculane, aferent grădinii Pavilionului 5, în realitate 1557 mp, conform C.F.

 

Soții Verbițchi ofereau în schimbul terenurilor de mai sus următoarele imobile:

–  terenul de 2900 mp, evidențiat în C.F. 30374 Băile Herculane, aferent Băilor Neptun;

– clădirea Băile Neptun, evidențiat în C.F. 30374 Băile Herculane.

Încă din anul 2011, când a fost efectuat schimbul și până în anul 2019, adică circa 8 ani, Primăria din Băile Herculane, prin edilul Miclău Cristian și fostul primar Nicușor Vasilescu, nu a întreprins absolut niciun demers pentru a asigura protejarea monumentelor publice clasate aflate în domeniul public sau privat al orașului Băile, nealocând resurse financiare în acest scop, chiar dacă legea 422, articolul 46, aliniatul 1, litera b, îi obliga să aloce resurse. Practic, în asemenea situație se poate interveni în orice moment. Mai mult, dacă vom citi această lege, vom observa că Primăria Băile Herculane, prin reprezentantul său, primarul Cristian Miclău, dar și Consiliul local Băile Herculane nu au respectat prevederile legale cu privire la legea monumentelor istorice. Mai jos, am selectat toate articolele care au fost încălcate de autoritățile locale din Băile Herculane.

Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale conform legii 422/2001

Art. 46. – (1) În vederea protejării monumentelor istorice şi a respectării prevederilor legale în acest domeniu autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuții.

  1. b) asigură protejarea monumentelor istorice clasate, aflate în domeniul public sau privat al municipiului, respectiv oraşului sau comunei, precum şi a celor abandonate sau aflate în litigiu, alocând resurse financiare în acest scop;
  2. g) iau măsurile tehnice şi administrative necesare în vederea prevenirii degradării monumentelor istorice;

Art. 47. – Pentru protejarea monumentelor istorice din unităţile administrativ-teritoriale de competenţă consiliile locale au următoarele atribuţii:

  1. d) prevăd, în termen de 12 luni de la clasarea siturilor ca monumente istorice, fondurile bugetare necesare pentru elaborarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului aferente;
  2. e) asigură elaborarea şi aprobă programe speciale de prevenire a degradării monumentelor istorice din municipiul, oraşul sau comuna respectivă, cu respectarea avizului Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sau al comisiei regionale a monumentelor istorice, după caz;

Art. 48. – Primarul are următoarele atribuţii specifice:

  1. c) emite de urgenţă autorizaţia de construire, în conformitate cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor, în vederea executării lucrărilor provizorii sau de intervenţii urgente, de consolidare temporară şi punere în siguranţă a monumentelor istorice; valabilitatea autorizaţiei de construire provizorie este de 6 luni, putând fi prelungită o singură dată cu încă 6 luni, şi încetează o dată cu eliberarea unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare definitive;
  2. f) asigură paza şi protecţia monumentelor istorice aflate în domeniul public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi ale monumentelor istorice abandonate sau aflate în litigiu, semnalând de urgenţă direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, orice caz de nerespectare a legii;

Văzând neputința autorităților locale, o echipă de studenţi la arhitectură din Timişoara a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru salvarea uneia dintre cele mai importante clădiri de patrimoniu din staţiunea Băile Herculane. Este vorba despre imobilul care a găzduit Băile Imperiale Neptun, iar Asociaţia Locus, cea care a lansat campania de donaţii şi care a iniţiat proiectul Herculane Project, a reuşit să mobilizeze societatea civilă şi, astfel, în câteva săptămâni s-au strâns 41.141 de euro.

Primăria Băile Herculane, prin edilul Cristian Miclău, a declarat că se află în imposibilitatea de a renova clădirea din fonduri europene și că taxa de staţiune colectată până la data de 1 iunie 2019, va fi direcţionată de asemenea spre acest proiect de salvare a Băilor Neptun.

Mai jos redăm declarația domnului Primar al staţiunii Băile Herculane, Cristian Miclău.

„Suntem deținătorii de drept ai clădirii însă nu avem drept de proprietate asupra terenului. Acest fapt ne-a împiedicat de-a lungul anilor să accesăm unele fonduri europene, pentru că la ce sumă se ridică reabilitarea completă a clădirii monument istoric…este o sumă imensă, consider. Pentru punerea în siguranță, anul trecut, era vorba de 100 de mii de euro, dar după intemperiile din această iarnă, cred că sumele s-au ridicat cu 40%. S-a implicat și o asociație non-guvernamentală pentru strângerea de fonduri, dar nici ei nu au fonduri foarte mari. Am deschis și noi un cont pentru donații, dar nici acolo nu sunt sume foarte mari. Încercăm, taxa de stațiune pe care o colectăm până la data de 1 iunie să o folosim pentru conservare. Dacă ne lungim prea mult, sumele pentru punerea în siguranță vor fi mult mai mari”, a declarat primarul stațiunii Băile Herculane, Cristian Miclău.

După strângerea celor peste 40 de mii de euro, părea că lucrurile se vor rezolva şi că se va reuşi conservarea clădirii. Primăria Băile Herculane a transmis un comunicat prin care cere Asociaţiei Locus, parte a Herculane Project „să urgenteze găsirea soluţiei juridice promise (legale) şi demarării lucrărilor de punere în siguranţă a obiectivului asumat”.

Comunicatul  Primăria Băile Herculane

” Primăria Băile Herculane potrivit principiului independeței juridice, al reciprocității, al transparenței și cooperării precum și al protejării interesului public, aspecte ce se găsesc și în protocolul de colaborare încheiat cu ASOCIAȚIA LOCUS, (protocol încheiat în vederea punerii în siguranță și a reabilitării monumentului istoric Băile Neptun), solicită partenerului său ASOCIAȚIA LOCUS urgentarea găsirii soluției juridice promise (legale) și demarării lucrărilor de punere în siguranță a obiectivului asumat.

Instituția noastră rămâne deschisă colaborării în varianta agreată reciproc și materializată prin protocolul semnat și aprobat prin HCL 24/27.03.2018.

Facem această solicitare și așteptăm un răspuns cât mai curând posibil deoarece caracterul de urgență impune aceasta și lucrurile au tendința de a trena în defavoarea obiectivului comun, iar aceasta nu din cauza “necooperării” sau “neimplicării noastre” se arată în comunicatul publicat online de Primăria Băile Herculane.

La rândul lor, reprezentanţii Asociaţiei LOCUS, afirmă că Primăria a cerut ca donaţiile să fie transferate instituţiei. Coordonatorul proiectului Herculane Project, Oana Chirilă, a afirmat că aşa ceva nu se va întâmpla niciodată.

„Considerăm absolut necesar să rămânem transparenţi, la fel ca până acum, faţă de toţi cei care ne-au sprijinit, au donat bani, timp, resurse şi servicii proiectului de punere în siguranţă, de aceea venim cu un răspuns. Deşi lucrăm din greu la pregătirea documentelor care să răspundă tuturor cerinţelor ce ne-au fost adresate, simţim nevoia să subliniem că obligaţia găsirii unei soluţii nu ne revine doar nouă, ci şi tuturor celor ce au ca scop servirea interesului public, respectiv autorităţile publice.

Încă din luna mai a acestui an am propus o soluţie perfect legală, prin care Baia Neptun şi oraşul Băile Herculane au cel mai mult de câştigat şi anume, executarea în mod direct a lucrărilor de către o firmă de construcţii autorizată, lucrări finanţate direct din fondurile asociaţiei, fără implicarea din punct de vedere financiar a oraşului Băile Herculane. Răspunsul primit a fost că nu este legal decât prin donarea sumelor strânse din donaţii către oraş – variantă care, deşi legală, este din punct de vedere practic în mod evident incompatibilă situaţiei în care ne aflăm. Mai mult, nu ştim nici dacă donatorii noştri îşi doresc să acţionăm în acest mod.

Propunerea noastră a fost prezentată administraţiei în ultimele două luni. Totodată, Consiliul Local Băile Herculane a fost informat cu privire la propunerea noastră de a executa în totalitate şi din fonduri proprii lucrarea şi ne sprijină. Însă, propunerea a fost întâmpinată şi cu o oarecare reticenţă, argumentele contra fiind că ea nu ar fi legală – fără a se indica care ar fi prevederile legale încălcate, că nu există precedente, şi că numai un executant autorizat poate face un astfel de contract. S-a insistat pe varianta donării banilor către oraş (aceasta fiind varianta la care se face aluzie prin comunicatul de presă transmis, deşi nu s-a agreat niciodată în mod expres că banii vor fi donaţi către oraş). De avut în vedere că această variantă a fost discutată acum doi ani, când Primăria Băile Herculane promitea că vor finanţa ei lucrările, aşteptările fiind ca eventualele contribuţii financiare din partea asociaţiei să fie nesemnificative.

Totodată, așa cum le-a fost expusă şi celor din aparatul administrativ al Primăriei Băile Herculane, această “soluţie” pe care ei pretind că o oferă, respectiv donarea banilor strânşi de Asociaţie către oraşul Băile Herculane, implică organizarea unei proceduri de achiziţie publică pentru selectarea constructorului.

Într-o astfel de procedură există cel puţin 3 riscuri – birocraţia şi durata foarte lungă a procedurii (timpul fiind esenţial având în vedere starea avansată de degradare a clădirii), câştigarea lucrării de către o firmă “fantomă”, dar şi achitarea unui onorariu ridicat către firma câştigătoare la preţul pieței.

Executarea lucrării propriu-zise în beneficiul oraşului, din fonduri proprii şi fără atragerea de finanţare bugetară este soluţia pe care noi o considerăm preferabilă. Aceasta poate fi implementată prin adiţionarea unui contract tripartit celui existent, unde oraşul Băile Herculane este beneficiar, asociaţia este investitor, iar firma de construcţii este executantul.

Deşi propunerea a fost înaintată de câteva luni bune, nu am primit un feedback constructiv, întreaga responsabilitate pentru găsirea unei soluţii fiind pusă pe umerii noştri şi considerându-se în mod eronat că varianta donaţiei ar fi una fezabilă. Sperăm ca în urma transmiterii propunerii noastre actualizate să avem parte de o atitudine în spiritul scopului comun pe care îl urmărim, în linie cu principiile protejării interesului public şi adaptabilităţii care trebuie să guverneze serviciile publice, transmite Asociaţia LOCUS.

În toată această sarabandă, îmi vin în minte cuvintele lui Emil Cioran care spunea că „abulicii ar trebui să fie singurii care să aibă acces la idei, fiindcă le lasă aşa cum sunt. Dacă ideile încap pe mâna sârguincioşilor, blânda brambureală a vieţii zilnice capătă chip de tragedie”. Tot astfel, ideea salutară de a readuce la viaţă staţiunea Băile Herculare a încăput pe mâna unor „sârguincioşi”, iar până la tragedie a mai rămas doar un pas.

În numărul viitor vom relata despre încercarea ilegală a Primăriei Băile Herculane de a revoca propriile hotărâri privind schimbul cu Valeriu Verbiţchi.

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *