Herculane, perla din Banat, o stațiune în care ilegalitatea este la tot pasul (X)

În continuarea dezvăluirilor privind seria abuzurilor din staţiunea Herculane, în acest episod vom vorbi despre faptul că Academia Română deține un teren în Băile Herculane în suprafață de 784 mp, identificat cu numărul cadastral 860, cu numărul topografic 169/a și 169/b/a. Consultând fila de C.F. nr. 860, vom constata că acest teren a aparținut doamnei Beller Maria, născută Belba, care a vândut în anul 1935 doamnei Emilia V. Barozzi, parcela de teren de la numărul topografic 169/a de 183 stp, adică 560 mp, înscrisă în fila de C.F. nr. 222 a localității Pecinișca.

Cu această ocazie s-a întocmit și schița de plan la scară 1:2880 ce a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare, iar această schița localizează clar terenul nr. top 169/a.

În anul 1936, Maria Beller a vândut Emiliei V. Barozzi și terenul încris în C.F. nr.222 Pecinișca, parcela nr.169/b/a de 35 stp, adică 126 mp, ce face corp comun cu parcela nr top. 169/a, cumpărată anterior.

În fila de C.F. nr. 860 Pecinișca, asupra terenului respectiv este notată încheierea nr. 399 din 03.10.1949, probabil trecerea în proprietatea Statului Român cu titlu de donație, iar în partea a III-a a cărții funciare la ”Sarcini” este înscris dreptul de folosință în favoarea comunei Pecinișca.

Acest teren în suprafață de 784 mp (658 mp+126 mp) conform schiței de plan întocmite de ing. Dumitrescu în anul 1935, în realitate, se află situat în intravilan, pe str. Abatorului actuală str. Vicol, fără pantă, delimitat de vecinătățile:

  • La nord – nr.top 168 Lunca din Sus, teren înscris în C.F.1118, nedivizat, proprietar Blaniceanu Gheorghe și alții.
  • La sud – nr. Top.24 Lunca din Sus divizat conform C.F. nr.Top.24/3/2.
  • La vest – str. Abatorului actual strada Vicol.
  • La est – str. Florilor.

În acest moment, acest teren este ocupat de construcții edificate după 1991, autorizate de Primăria Băile Herculane. Mai mult, există niște expertize lipsite de profesionalism şi care nu corespund realităţii, dat fiind că experții au identificat amplasamentul cu numărul topografic 169/a, 169/b/a Lunca din Sus, teren fără pantă, înscris în C.F. 860, proprietatea Academiei Române, ca fiind amplasat și delimitat pe amplasamentul cu nr. topografic 28/2 Lunca din Sus, ocupat din islaz, în pantă bruptă peste 45%, înscris în C.F. 1109 Pecinișca proprietar Oprănescu Angela 1/1, cu titlu de proprietate moștenire.

În anul 2007, Academia Română acţionează în judecată Primăria Băile Herculane și Prefectura Caraș Severin, pentru a obliga Primăria Băile Heculane, prin primar, să emită o nouă dispoziție de restituire în natură a terenului în suprafață de 784 mp.

Mai jos redăm integral dispozitivul deciziei instanţei de control.

Admite apelul declarat de reclamanta Academia Română împotriva sentinței civile nr. 144/7.04.2008, pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 3412/115/2007, în contradictoriu cu pârâtele Primăria Băile Herculane, prin Primar, și Prefectura Județului Caraș-Severin. Schimbă în parte hotărârea atacată, în sensul că admite acțiunea civilă formulată de reclamanta Academia Română în contradictoriu cu pârâta Primăria Băile Herculane, prin Primar. Anulează dispoziția nr. 2526/22.10.2007 și obligă pârâta Primăria Băile Herculane, prin Primar, să emită o nouă dispoziție de restituire în natură a terenului în suprafață de 784 mp, înscris în CF nr. 860 Băile Herculane, nr. top 169/a și 169/b/a, astfel cum a fost identificat prin raportul de expertiză întocmit de expert Cniș Ecaterina, raport care face parte integrantă din hotărâre. Menține dispozițiile hotărârii atacate în privința respingerii acțiunii față de pârâta Prefectura Județului Caraș-Severin. Obligă pârâta Primăria Băile Herculane, prin Primar, la plata în favoarea reclamantei Academia Română a sumei de 8.449,12 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată. Definitivă. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunțată în ședință publică azi, 15.06.2016.

Interesant este de ce nici Primăria Băile Herculane, dar nici Prefectura Județului Caraș-Severin nu au exercitat calea de atac a recursului împotriva acestei decizii.

Această sentință devine definitivă din 2016, iar un element demn de atenţie este  dacă Primăria a plătit suma de 8.449,12 către Acedemia Română, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Prin urmare, la data de 05.03.2019, numitul Blăniceanu Gheorghe trimite o adresă Academiei Române prin care învederează că terenul de 784 mp se află situat în altă parte decât a identificat expertul, în expertiza depusă la dosarul 3412/115/2007. Nici până la această dată, Academia Română nu a dorit să răspundă acestei adrese.

 

De aceea, Academia Română ar trebui să deschidă o nouă acțiune în instanță pentru a identifica amplasamentul terenului cu nr.top.169/a, 169/b/a Lunca din Sus. În continuare voi publica harțile cu amplasamentul real al terenului Academiei Române.

 

În continuare la Herculane, în Parcul Vicol, se construiește fără autorizație de construcție. Mai nou a răsărit o pensiune numită Ambasador, fără autorizație de construcție, proprietar fiind Almajan Claudiu, fiul lui Almajan Nicolae care a fost director la hotelul Dacia, hotel care aparține U.G.S.R. Această construcție, se află situată în fața intrări la teatrul de vară din stațiunea Băile Herculane, obstrucționând în acest fel intrarea principală.

Săptămâna trecută arhitectul șef al orașului Băile Herculane, Moldovan Cristian, a decis să renunțe la funcție, deoarece în orașul Băile Herculane foarte mulți oameni de afaceri construiesc fără autorizații de construcție, declară unele surse din zonă. Domnul arhitect șef al orașului, după perioada de concediu, va ocupa o funcție inferioară, de funcționar al Oficiului Stării civile. Nu știu cine oare, mai poate instaura legea și dreptatea în Băile Herculane, deoarece după ce Teleagă Vasile a tot construit fără autorizații și fără să fie tras la răspundere, au început și alții să aplice această metodă.

În viitorul apropiat, Inspectoratul de Stat în Construcții și Inspectoratul General al Poliției ar trebui să demaraze acțiuni de verificare și sancționare a celor care se fac răspunzători de asemenea fapte.

Acesta este motivul pentru care legile şi justiţia din România sunt pânze de păianjen prin care muştele mari trec şi cele mici sunt prinse.

Ciprian Demeter

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *