ANAF nu și-a îndeplinit obiectivul de încasări

Gradul de realizare a programului de încasări stabilit prin legile bugetare rectificate a fost de 99,2% în 2019, conform unui raport ANAF. Acest grad subunitar a pus presiune pe deficitul bugetar pe anul trecut, încheiat la 4,6%, cu mult peste nivelul de 3% impus de tratatul Uniunii Europene.

Deficitul poate fi ținut în frâu atât prin limitarea unor cheltuieli bugetare cât și cu creșterea colectării veniturilor la buget. În legătură cu acest ultim aspect, ANAF nu și-a îndeplinit obiectivul.

Conform prevederilor celei de-a doua rectificări bugetare, programul de încasări venituri bugetare alocat Agenției Naționale de Administrare Fiscală în anul 2019 a fost de 273,8 miliarde lei, fiind însă colectată suma de 271,6 miliarde lei. Conform ANAF, încasările au fost peste cele din 2018 (244,8 miliarde lei), respectiv cu 26,8 miliarde lei.

Încasările din arieratele recuperabile la bugetele pe care ANAF le administrează, au fost în sumă totală de 40.110 milioane de lei, reprezentând 60,1% din totalul arieratelor recuperabile, ponderea cea mai mare a încasărilor din arieratele recuperabile, înregistrându-se la bugetul de stat (56,3%). Valoarea arieratelor rămase de recuperat la bugetele administrate de ANAF, la data de 31 decembrie 2019, a fost în sumă totală de 19.533,7 milioane de lei. Raportat la Produsul Intern Brut, ponderea arieratelor rămase de recuperat la bugetele administrate de ANAF este de 1,9% la 31 decembrie 2019.
Din cuantumul total al arieratelor recuperabile la data de 31 decembrie 2019: 79,7%, respectiv 15.563,2 milioane de lei, reprezentau arieratele contribuabililor persoane juridice. În funcție de structura de administrare a contribuabililor, 1.494,6 mil. lei erau arieratele contribuabililor mari, 4.286,3 mil. lei arieratele contribuabililor mijlocii iar diferența de 9,782,3 milioane de lei aparțineau contribuabililor mici; 20,3%, respectiv .970,5 mil. lei, reprezentau arieratele contribuabililor persoane fizice.

În anul 2019, din activitatea de executare silită s-au încasat 12.333,7 milioane de lei, cu 16,2% mai mult faţă de anul 2018. Cea mai eficientă modalitate de executare silită a fost comunicarea somaţiei, care a condus la încasări de 69,5% din totalul veniturilor din executare silită.

În anul 2019 au fost aprobate 9.229 cereri pentru eşalonarea la plată a obligaţiilor bugetare restante în sumă totală de 2.761,5 milioane de lei. Sumele încasate din ratele de eşalonare la plată au fost cu 0,5 % mai mari față de anul 2018 (1.659,5 milioane de lei).

În anul 2019, au fost realizate analize cu privire la contribuabilii înregistrați în ordinea descrescătoare a arieratelor curente, certe, prin prisma atragerii răspunderii solidare. Ulterior au fost identificate dificultățile întâmpinate în procesul de investigare, stabilindu-se măsuri de remediere aferente.

Prin acţiunile întreprinse au fost emise un număr de 52 de decizii de angajare a răspunderii solidare pentru suma de 50 milioane de lei și o decizie de angajare răspundere terț poprit pentru suma de 0,6 milioane de lei.

În anul 2019 s-au încasat la bugetul de stat 187,1 milioane de lei (135,3 milioaene de lei provenind din activitatea de executare silită cazuri speciale și 51,8 milioane de lei provenind din activitatea de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului), cu 69,7% mai mult față de anul 2018.

Au fost valorificate un număr de 19 bunuri prin alte modalități prevăzute de lege (înțelegerea părților, în regim de consignație, vânzare directă etc.) cu 72,7% mai multe față de anul anterior. Valoarea de adjudecare a bunurilor imobile licitate, rezultată din activitatea de executare silită cazuri speciale, este 25 milioane de lei.

În ceea ce privește activitatea de valorificare a bunurilor confiscate în materie penală, au fost înregistrate un număr de 1.458 de hotărâri definitive, pronunţate în materie penală, prin care s-a dispus confiscarea unor bunuri și/sau sume de bani, cu 14,7% mai mult față de anul 2018.

Din activitatea de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, în cursul anului 2019, a fost încasată suma de 51,8 milioane de lei (33,6 milioane de lei din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, prin confiscare dispusă în materie penală și 18,2 milioane de lei din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, în materie civilă) fiind înregistrată o creștere cu 316,5% comparativ cu anul 2018.

Ca urmare a campaniilor de educare a contribuabililor persoane fizice cu averi mari (PFAM), în anul 2019, 45 de persoane fizice din segmentul PFAM au depus declaraţii în care au fost înscrise venituri realizate în strǎinǎtate, în valoare de 88,7 milioane de lei, aferente atât anului fiscal 2018 cât şi anilor fiscali anteriori. În termen de 60 de zile de la notificare, un numǎr de 8 persoane fizice cu averi mari au depus declaraţii în care au fost înscrise venituri realizate în strǎinǎtate, în valoare de 17,6 milioane de lei.

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *